برنامه تحویل :

.

سفارشات تا قبل از ساعت ۱۴ بین ساعات ۱۶ الی ۲۰ تحویل می گردد

.

سفارشات بین ساعات ۱۴ الی ۲۰ فردا صبح بین ساعات ۹ الی ۱۳ تحویل می گردد

.

سفارشات ساعت ۲۲ به بعد فردا عصر بین ساعات ۱۶ الی ۲۰ تحویل می گردد.

.

( روز های تعطیل ارسال انجام نمی شود )

مناطق تحت پوشش :

»»» در حال حاضر فقط مناطق جنوب اصفهان پوشش داده می شود «««

سپاهان شهر ، جلفا ، حسین آباد ، حکیم نظامی ، خاقانی ، چهار باغ بالا ، هزار جریب ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، کوی سپاهان

وحید ، سه راه سیمین ، شیخ صدوق ، مرداویج، میر ، فیض ، آبشار اول ، آبشار دوم ، کوی پاکدل ، کوس استادان ، مصلی ، سجاد

ارباب ، آپادانا ، شیخ مفید ، توحید ، حکیم نظامی ، نظر ، بلوار ملت ، خاقانی ، محتشم کاشانی ، رودکی ، ارتش ، باغ دریاچه ، سهرودی

بلوار کشاورزی ، شهرک ولی عصر ، کوی امیریه ، باغ فردوس ، قائمیه ، باغ زیار