تماس با اپراتور جهت خرید : ۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵

.

دفتر مرکزی : ۳۶۵۱۱۰۷۴ – ۰۳۱

.

ارتباط با مدیر مجموعه رادا : ۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

.

واحد پشتیبانی فنی : iranrada@gmail.com

.

نشانی : اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار شاهد ، ساختمان فراز واحد H1